Var hittar vi Gud?

Var finns Vår Gud?

Var hittar vi Honom?

Vad säger Bibeln om Honom?

Ska vi "rusa hit och dit" för att söka Honom?

Eller få  "en massa upplevelser" här och var?

Är alla sända av Gud?

Är "upplevelser" det enda vi söker?

Eller finns det en genuin längtan efter En sanning?

Och vad är den?

 

Hur vet vi att det som sker är sant?

Är det enligt Bibeln?

Är det äkta det som "syns"?

 

Hur ser vi på vårt "andliga sökande"?

Var finns svaren?

 

I Matteus 24:4-5 Jesus svarade dem :

Se till att ingen bedrar er.Ty många ska komma i Mitt Namn och säga: Jag är messias och de ska leda många vilse.

 

Matteus 24:11

Många falska profeter skall träda fram och bedra många.

 

Matteus 24:24

Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra TECKEN och UNDER för att om MÖJLIGT bedra även de UTVALDA

 

Matteus 24: 26

Om DE alltså säger till er: Han är i öknen,så gå inte dit,eller: Han är i de INRE rummen,så tro det inte.

 

Gud säger att Han Bor i Sitt Ord.

Och det är dit vi ska söka oss till..

ORDET...

BIBELN ÄR GUDS ORD.

 

Inte inne i de"inre rummen" eller i de olika "andliga upplevelserna"..

Vilket i sig är välsignat och fint av Herren när Han ger oss upplevelser..

 

Men,vi ska INTE LEVA AV DEM..

Vi ska LEVA AV ORDET SOM UTGÅR UR HANS MUN..

Inte heller av mat och dryck...

 

Matteus 4:4

Men han svarade och sade: Det är skrivet.Människan skall leva icke allenast av bröd,utan av allt det som UTGÅR UR GUDS MUN.

 

Han finns heller inte i olika "tekniker" eller"nivåer"...

Där vi BYGGER PÅ VÅRT EGET..

BABELNS TORN!

 

1 Moseboken 11:3-4

De sade till varandra::"Kom,så slår vi tegel och bränner det!Teglet använde de som sten,och som murbruk använde de jordbeck.

Och de sade:Kom,så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen UPPE I HIMLEN.Låt oss göra oss ett NAMN,så att vi inte sprids ut över hela jorden.

 ❤❤❤

Det egna byggandet...

 

I Markus 16:20 står det att:

Och DE gick ut och PREDIKADE överallt,och Herren VERKADE tillsammans med dem och BEKRÄFTADE ORDET genom de TECKEN som ÅTFÖLJDE det.

 

Vad är det vi söker?

ORDET..

EllerTECKEN och UNDER?

 

Vad är det Vi LÄNGTAR efter?

MIRAKLER..

Eller JESUS själv..

SOM ÄR ORDET..

 

Vill vi HA ORDET?

I 1:a HAND..

Eller kommer de andliga upplevelserna först?

Vad dras du till?

 

Är du vaken?

Vad sker i ditt inre?

Litar du helt på LEDAREN,DET SOM SÄGS?

Eller SKRIFTEN?

 

Vad är det de predikar?

Predikar han/hon ur Ordet?

Stämmer den andliga atmosfären med GUDS ORD?

 

"Mår du illa" där du sitter?

Har du börjat ifråga sätta det som " serveras" där?

Vad predikas ,vad sägs,vad händer?

 

Måste vi alltid "uppleva" så mycket?

Vad är det vi strävar och längtar efter?

Är det Guds Ordet eller mer av KÄNSLO UPPLEVELSER..

Eller det egna byggandet av babelns torn i våra egna liv?

Hur vi ska "nå" till "bättre" kunskap inom TRON?

 

När vi sjunger: Mer av Jesus.

Menar vi verkligen det vi sjunger?

 

Då betyder det att läsa,studera Guds Ord till 100%.

Vad är det skriften säger till oss.

Det är att:längta efter en Guds Tro som Håller..

 

Tron på Kristus..

KLIPPAN,ORDET...

 

Och inte i en upplevelse..

Den kan inte rädda..

 

En upplevelse kan INTE VARA EN GRUND SOM HÅLLER..

DET ÄR ENBART GUDS ORD SOM HÅLLET..

 

OAVSETT VÄDER...

SÅ ÄR DEN STABIL..

DIN TRO..

 

Matteus 7:24-27

Den som därför HÖR DESSA MINA ORD OCH HANLDAR EFTER DEM,han liknar en FÖRSTÅNDIG MAN som BYGGDE SITT HUS PÅ KLIPPAN.Regnet öste ner,störtfloden kom och VINDARNA BLÅSTE och kastade sig mot det det HUSET.Men det FÖLL INTE,eftersom det var GRUNDAT PÅ KLIPPAN.Men den som HÖR DESSA MINA ORD OCH INTE HANDLAR EFTER DEM,HAN LIKNAR EN DÅRE SOM BYGGDE SITT HUS PÅ SANDEN.Regnet öste ner,störtfloden kom och vindarna blåste och SLOG MOT DET HUSET,OCH DET FÖLL SAMMAN,OCH DESS FALL VAR STORT.

 

Att bygga sitt hus på:

olika "rörelser" "sinnes-stimuli",miljöer där det "pratas bara"..

Där ingen UNDERVISNING SKER UR SKRIFTEN....

Ordet blir "urvattnat" och hela fulla EVANGELIET PREDIKAS INTE.

HÅLLER INTE!

DET ÄR EN GRUND SOM RASAR...

TILLSLUT...

 

Det sägs bara sådant som är" behagligt" för oss, för det kliar i våra öron..för vi vill bara höra sånt som behagar oss,det som gör oss nöjda med tillvaron,där det inte sker något egentligen med vårt inre...där vårt inre INTE FÅR BLI MÄTTAT...AV HERREN SJÄLV.

 

DÄR VI ALDRIG LÄR OSS SJÄLVA ATT STÅ PÅ KLIPPAN..

VI ÄR NÖJDA..

VI LITAR BLINT PÅ VAD ANDRA SÄGER..

OCH LITAR PÅ :DERAS RÖST OCH ORD..

 

2 Timotheusbrevet 4:3

Ty den tid kommer,då de icke längre skola fördraga den sunda läran,utan efter sina egna begärelser skola samla åt sig lärare hoptals,alltefter som det kliar dem i öronen.

 

ÄR VI LURADE?

Köper vi allt som säljs på tv,dörrknackning,reklam osv?

Är vi så "godtrogna" att vi LITAR BLINT PÅ ALL REKLAM SOM KRISTENHETEN KASTAR UT!

 

Var vaken,sa Jesus...

Varför sa Han så,må...

 

I 2 Kor 11: 3-4 står det:

Men jag är rädd att liksom ormen med sin list förledde Eva,så kan också era SINNEN förföras och vändas bort från den UPPRIKTIGA och RENA TROHETEN mot KRISTUS.

För om någon kommer och predikar en ANNAN jesus än den vi har predikat,eller om ni tar emot en annan ande eller ett annat evangelium än det ni tidigare tagit emot,då accepterar ni det gärna.

 

Ja,det finns en hel del  Bibel Ord om detta...

Och var vi hittar vi tron?

Tron Finns i Hans Eget Ord-Bibeln...

 

JESUS..

ÄR VÅR TRO..

DET ÄR HANS TRO SOM FRÄLSER..

 

Och det är Ordet som frälsar.

Ordet som helgar.

Ordet som HELAR.

Ordet,Ordet,Ordet...

 

Johannes 1:1-5

I BEGYNNELSEN VAR ORDET OCH ORDET VAR HOS GUD,OCH ORDET VAR GUD.HAN VAR I BEGYNNELSEN HOS GUD.GENOM HONOM HAR ALLT BLIVIT TILL OCH UTAN HONOM HAR INGET BLIVIT TILL SOM ÄR TILL.I HONOM VAR LIV,OCH LIVET VAR MÄNNISKORNAS LJUS.OCH LJUSET LYSER I MÖRKRET,OCH MÖRKRET HAR INTE ÖVERVUNNIT DET.

 

Ingen UPPLEVELSE..HÅLLER...

Upplevelsen  i sig:

Kan FÖRA DIG TILL KORSET.

 

Upplevelsen kan FÖRA DIG TILL KRISTUS.

Upplevelsen kan HJÄLPA DIG ATT TRO...

På HONOM..

SOM ÄR ORDET.

(inte en känsla)

 

Tron är det som bär...

TRON är ORDET..Kommen i KÖTT..

ORDET ÄR KÖTT.

 

Som det står i Johannes 1:14

Och Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss och vi sågo hans härlighet,vi sågo likasom en enfödd Sons härlighet från sin Fader och han var full av nåd och sanning.

 

DET ÄR KRISTUS..

Det är Kristus som SKA OCH BÖR STÅ I CENTRUM!

KORSET.

 

Vad är det som står i ditt centrum och i ditt sökande?

"andliga" upplevelser eller Ordet?

 

Vi lever inte av en upplevelse..(vilket i sig är bra)❤

Men,vi lever av Guds Ord..

 

Allt som utgår ur Hans Mun...

ÄR UTANDAT I BIBELN...

 

Upplevelser är FINT...

Men,inte allt.

 

ORDET ÄR ALLT...

Han är alfa och omega..

 

Inte en upplevelse...

Fokus kan bli på FEL SAK..

Lyft din blick,se på Jesus.

DEN KLIPPA SOM BÄR!

❤❤❤

 

 

 

Dela den här sidan