Vara som ett träd

Att vara som ett träd:

Hur är man som ett träd?

Ett träd som inte vissnar.

Ett träd vars frukter ej slutar att bära.

Hur gör man?

Man lever nära vattnet,vid bäcken...där rötterna når ända ner till Bäcken.

Man gräver sig djupt ner och söker sig till Vattenbäckar...

Långt ner i jorden...

Där man får Liv,Näring och Tillväxt..

 

Därifrån kan man Bevara sina Löv Grönskande-trots ett torrt år....

Trots ett "hårt" år-så Lever Du kvar..

 

Dina rötter har tagit upp sin Näring från Vattnet-från Bäcken..

Från jordens djup...

Där det finns livgivande vatten..

Som gör dig Stark och Hel.

 

Trots ett hårt år..

Trots motstånd...

Det är bara:Träning och åter Tränig och "töjning" som gäller...

Att : inte ge upp

Att: fortsätta söka,gräva tills man finner.

Det levande vattnet.

 

Rötter är väldigt starka och de söker sig igenom allt för att finna vatten.

Det är att söka sig till Herrens Bäckar...där man får sin näring.

Ordet...

 

För "världens"tillfälliga näring och den egna brunnen-sinar..

Rötterna längar efter det RENA vattnet..

Den källan som aldrig sinar...

Det som gör att det håller...

Den släcker TÖRSTEN!

 

Och om du vill växa..

Och vill bära frukt och grönska på riktigt...

Så är det Herrens Bäckar du ska ha och längta till...

Till Hans Ord..

 

Det är den enda Rena källan, som ger ditt Träd Liv och Grönska..

Så dina FRUKTER får Bära frukt.

Som sagt var,det är inte alltid lätt...

Därför ber vi om den Helige Andes Hjälp..

 

Han kommer till vår svaghet..

När vi söker av hjärtat och INTE ger upp...

Precis som rötterna fortsätter att gräva,tills de finner vatten-som ger liv...

 

Så fortsätter vi att ,gräva,söka..mitt i vårt öken..

Då kommer vi att få blomma!

Vi behöver det...

Vi längar efter det..

 

Utan vatten så "dör" växten-trädet.

Trots ett liv i "kaos" oroligheter,sorg och annat.

 

Dina Rötter DRAR och SUGER upp den NÄRING den behöver...

Från jordens djup...

Långt där nere...

 

Det Du behöver för att växa och bevaras.

Din attityd är den samma.

Ditt sätt är den samma,oavsett.

 

Men,hur gör man?

Då allt verkar gå åt "pipan".

Hur gör man?

Då allt verkar se så "hopplöst" ut.

 

Man,förtröstar på Herren.

Ja,det är den enda...

Att lita på det Han säger är Sant, i Sitt Ord.

Och det Han har sagt till dig,personligen..

Att följa Hans exempel.

 

Han är det Levande Vattnet.

Han är det Bäcken vi behöver.

Han är där nere i jordens djup..

Den Klara Källan.

 

Vi förtröstar på Honom och Lär oss av Honom...

Vi försöker och vi gräver...

 

Jeremia 17:8, så står det:

Han är likt ett träd som är planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken:

Ty om än hetta kommer,så förskräckes det icke,utan bevarar sina löv grönskande:

Och om ett torrt år kommer,så sörjer det icke och upphör ej heller bära frukt.

 

Vi bär frukt trots ett TORRT ÅR..

Vi fortsätter att:gräva och söka..

I ett TORRT LAND.

Dela den här sidan