Hur talar Gud?

Han talar "ditt" språk så DU förstår..

Han talar inte på ett sånt sätt som gör det svårt för dig att förstå.

Han är personlig.

Du har en "personlig" relation till och med Honom.

Han talar det språkbruk du använder.

Han är den samma som igår och idag och för all framtid..

Hebreerbrevet 13:8

Jesus Kristus är densamme i går och idag och i evighet..

 

Hans Ord kommer alltid att finnas kvar.

Ju mer vi läser Hans Ord,desstå mer lär vi känna Honom.

 

Vi kan även LÄRA KÄNNA hans bröder och systrar..

De som redan har en RELATION med Honom...

 

För att få reda på mer..

Vem han är..

Får växa i sin nyvunna tro..

 

Han talar till dig via och genom Sitt Eget Ord.

Men,Han talar också genom Sin Helige Ande (den inre rösten)vokabulär,förstånd och dialekt.

Så att du förstår...

 

Apostlagärningarna 1:8

Men,när den Helige Ande kommer över er,skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.

 

Apostlagärningarna 2:2-4

Då kom plötsligt från himlen ett dån,som när en våldsam storm drar fram,och det fyllde hela huset där de satt.Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem.Och de uppfylldes alla av den Helige Ande och började tala främmande språk,allteftersom Anden ingav dem att tala.

 

När det gäller hans sätt att tala;

Så känner du dig Hemma och Trygg med Hans Röst..

 

Han talar inte Skånska om du är en Göteborgare...

Eller ett annat språk som du inte kan...

 

Eller använder ett"krångligt" ordförråd om du inte har det sen innan...❤

Eller en "högtidlig" röst...

Som "känns" skrämmande..

 

Visst,han kan ha en HÖRBAR" röst...

Men,det är få som hör det på det sättet..

 

Men,det finns folk som HÖRT HONOM..

Som med Samuel i Bibeln..

 

1 Samuelsboken 3:4-8

Herren kallade då på Samuel."Ja",svarade Samuel,"här är jag".Sedan sprang han till Eli."Här är jag",sa han."Du ropade på mig""jag ropade inte på dig",svarade Eli,"gå tillbaka och lägg dig"!.Och Samuel lydde.

Herren ropade på Samuel en gång till och,som förut,steg Samuel upp och gick till Eli."Ja",svarade han,"här är jag.Du ropade på mig"."Jag har inte ropat på dig,min son",sa Eli."Gå tillbka och lägg dig"!

SAMUEL KÄNDE ÄNNU INTE HERREN OCH HADE ALDRIG TIDIGARE FÅTT ETT BUDSKAP FRÅN HONOM.När Herren nu för tredje gången ropade på honom,steg Samuel än en gång upp och gick till Eli."Ja" sa han."Här är jag!Du ropade på mig.Då förstod Eli att det var Herren som hade ropat på pojken

 

 

Han har skapat dig...

Därför kan Han också NÅ DIG..

❤❤❤

 

Han vill bli din vän.

Du kanske upplever dig: Annorlunda eller övergiven..

 

Jesaja 53:3

Föraktad var Han och övergiven av människor,en smärtornas man och förtrogen med krankhet:Han var såsom en,för vilken man skyler sitt ansikte,så föraktad,att vi höll Honom för intet.

 

Han sände Sitt Ord och botade dem och räddade dem från graven...

 

Psaltaren 107:20

Han sände sitt Ord och botade dem och räddade dem från undergång..

 

Han vill sitta med oss och hålla en måltid tillsammans med oss och dela Sitt Bröd,Sitt Ord med oss.

In i vårt hjärta❤..

Han talar där..

I djupet av oss själva..

 

Men,hans kärlek TALAR redan om att Han finns..

I vår värld..

Det goda Han har skapat..

 

Hur Ordet kommer till dig..

På vilket sätt..

Det ska INTE FÖRAKTAS..

 

1 Tim 4:12

Låt ingen förakta dig för din ungdoms skull:fastmer må du för dem som tro bliva ett föredöme i tal och i vandel,i kärlek,i tro och i renhet.

 

Visst kan man bli missförstådd och felbedömd..

Man kanske inte har alla ordförråd,all grammatik rätt eller talar inte på ett sånt sätt som "fångar" åhörarna,är inte utbildad.Är för ung eller gammal..

Ja,man kan HITTA en massa fel i den andre...

Och använda det som en URSÄKT...

Att inte TA TILL SIG ORDET..

Men,det betyder inte att den personen inte är använd av Honom..

 

Han talar med Ditt Språk och med Din vokabulär,personligt..

Men,han talar även via sina egna kärl...

Sina LÄRJUNGAR..

 

DE SOM TROR!

 

Trots allt så är Han en Personlig Frälsare och en God Gud.

Han har Kallat Dig med Ditt Namn.

Och Han kallar Dig för Sin.

Amen!❤

Dela den här sidan