En Svamp

När du är "ute" i skogen och ska plocka svamp.

Så vet du VILKA svampar du ska och kan plocka,för du har LÄST i en SVAMPBOK vilka svampar som går att äta.

DU plockar inte ned "giftsvampar" och skulle du nu göra det,så SORTERAR du UT de GIFTIGA från de ÄTBARA.

Så du inte blir SJUK.

Det gäller även i det ANDLIGA.

När du GÅR ut i SKOGEN och ser alla SVAMPAR som finns,alltså alla möjliga "trosinriktningar" och SAMMANHANG där de SERVERAR olika SVAMPAR-TRO-LÄRA.

Vad kan man då ÄTA?

Hur vet jag att det den/ de LÄR ut är ÄTBART eller INTE?

 

Du måste VETA vad ORDET -säger.

Det är att LÄSA i SIN SVAMPBOK!, INNAN man går ut och SKA PLOCKA med sig någon SVAMP...

 

Vad säger BIBELN?

Du vet att ALLT som SERVERAS i våra/dessa SAMMANHANG är INTE ÄTBART.

Det finns GIFTSVAMPAR.

Och du bör VARA TROGEN ORDET så du INTE MÅR ILLA av det gift som finns med i en GIFTSVAMP.

 

I Lukas 6:43-44 Står det

Ett bra träd kan aldrig bära dålig frukt,och ett dåligt träd kan aldrig bära bra frukt.Trädet känns igen på den frukt det bär.Man hittar inte fikon på tistlar eller vindruvor på törnbuskar.

 

Det är så HIMLA viktigt att se hur ett "träd"-människan är..

Hur är hon/han?

Hur beter sig hon/han?

Var får hon/han sin inspiration?

 

Herren säger i sitt Ord.

Håll er VAKNA...

Alltså: i 1 Thess 5:6

Därför får vi heller inte sova som de andra utan måste hålla oss vakna och nyktra.

 

Vi måste PÅMINNA oss själva...

Vart är vi påväg?

Vilken svamp är jag PÅVÄG att PLOCKA?

Är du påväg att Åka dit och plocka en eller flera svampar i den skog som finns där?

 

Är det en ÄKTA svamp/troende?

Vad är det de LÄR ut i dessa SAMMANHANG?

Har man nu ÄTIT utav dessa GIFTSVAMPAR och  du känner att Herrens Ande TYDLIGT TALAR.

Kasta inte bort den LILLA röst du har.

Den är så OERHÖRT VIKTIG.

I denna speciella tid vi lever i...

 

Man får bara SPY UT det man har TAGIT IN.

Precis som vår Herre säger:

 

I Uppenbarelseboken 3:15-16 står det.

Jag känner dina gärningar.Du är varken kall eller varm.Jag skulle önska att du vore kall eller varm.Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall,skall jag spy ut dig ur min mun.

 

Det är viktigt att ha en REN KÄLLA att gå och HÄMTA sitt VATTEN.

Och äta det som Herren Serverar från SITT BORD.

Och inte hämta sin mat från de onda andarnas bord..

 

Det står :

1 Kor 10:21

I kunnen icke dricka Herrens kalk och tillika onda andars kalk: I kunnen icke hava del i Herrens Bord och tillika i onda andars bord.

 

Att verkligen se  vad det är som SERVERAS.

Gå gärna in i ett sammanhang bara för att SE.

Och ANALYSERA det som sägs...

Men,ÄT INTE...

Om det är giftigt...

 

Herren ska UNDERVISA och VISA vad som är RÄTT.

Den som SÖKER SANNINGEN KOMMER ATT FÅ SANNINGEN.

Den som söker av ett uppriktigt hjärta.

 

Psaltaren 51:6 står det:

Du har ju behag till sanning i hjärtegrunden,så lär mig då vishet i mitt innersta.

 

Psaltaren 119:9

Hur kan en ung man bevara sitt liv rent?När han håller sig till ditt Ord.

 

Ordspråksboken 10:8

Ett vist hjärta tar emot tillsägelser,dårens läppar leder till fall.

 

Och en till:

Johannes 8:31-32

Då sa Jesus tilld e judar som hade satt sin tro till Honom: Om I förbliver i MITT ORD,så ären I i SANNING mina lärjungar: Och I skolen då FÖRSTÅ SANNINGEN och SANNINGEN skall göra eder FRIA..

 

Vi tar en till:

2 Kor 11:13-15

Ty de männen äro falska apostlar,oredliga arbetare,som förskapa sig till Kristi apostlar.Och detta är icke att undra på.Satan själv förskapar sig ju till en ljusets ängel.Det är då icke något MÄRKLIGT,om jämväl hans tjänare så FÖRSKAPA sig,att de likna RÄTTFÄRDIGHETENS tjänare.Men deras ände skall svara EMOT DERAS GÄRNINGAR.

 

Det är a och o, att hålla sig till en sund  "andlig kost".

Är kosten ren?

Är kosten efter Guds Ordet,fullt ut?

Eller lägger man till/drar bort?

Det MÅSTE du undersöka och TA REDA på.

Var?

I SKRIFTEN!!

Låt Hans Ande Leda Dig i Ordet...

 

Bara i Bibeln finns den Rätta Kartan-LIVSKOMPASSEN.

Den ÄKTA SVAMPEN är ORDET,den ÄKTA som du KAN ÄTA.

Den blir du INTE SJUK av...

 

Du får LÄRA DIG och TRÄNA DIG i att själv plocka UR ORDET.

I svampboken står det allt vi behöver få veta.

Det som går att plocka och det som inte går att plocka.

 

Var rädd om din "andliga" hälsa.

Du kanske "känner"att det rör till i ditt inre..

Det oroar dig..

Jag har ju "alltid"- trott,tyckt så här..

 

Men,låt Herrens Ande tala.

Han är KÄRLEK.

Han RÄTAR ut och LÄGGER ALLT TILL RÄTTA.

Han säger Sanningen för den som söker den,AV HJÄRTAT....❤

 

Allt som sägs eller görs i sammanhangen,är INTE ALLTID SOM DET SER UT ATT VARA...

Låt Herren själv få leda och uppenbara...

Lita till DITT EGET OMDÖME..

 

Det står i Matt:7:21-23

Inte alla som säger "Herre,Herre" till Mig ska komma in i Himmelriket,utan den som gör Min Faders VILJA.Många skall säga till Mig på DEN DAGEN: Herre,Herre,har VI INTE profeterat i Ditt Namn och drivit UT onda andar genom Ditt Namn.Och GENOM DITT NAMN GJORT MÅNGA KRAFTGÄRNINGAR? Jag säga dem SANNINGEN: Jag har ALDRIG känt er. Gå bort ifrån Mig,ni OGÄRNINGSMÄN.

 

Dela den här sidan