Din Mur

När murarna har rasat.

När ditt liv känns öppet och tomt.

När det drar och känns kallt.

När dina inre murar har tagits bort,rasat.

Vill Herren ge dig NYA MURAR.

Murar som HÅLLER.

Murar som vill DIG VÄL.

Murar som STÅR KVAR.

Murar som STÖTTAR.

Du är kallad att vara DU.

Du har varit i sammanhang,situationer,relationer..som skadat dig.

Så att din mur har RASAT...

 

Ditt inre blottas fram och du är ett öppet sår.

Du funderar: Finns det ingen som ser mig?

Finns det ingen som vill mig väl?

Finns det ingen som kan hela mig?

Stötta mig,förstå mig..ingen?

 

Jag ser dina sår...Säger Herren.

Jag ser det som RASAT...

 

Jeremia 30:17

Ty Jag vill hela dina sår och läka dig från de slag du har fått,säger Herren,då man nu kallar dig: den fördrivna,det Sion som ingen frågar efter.

 

Jesaja 60:10

Och främlingar skola bygga upp dina murar,och deras konungar skola betjäna dig.Ty väl har jag slagit dig i min förtönelse,men i min nåd förbarmar jag mig över dig.

 

Jesaja 58:12

och dina avkomlingar skola bygga upp de gamla ruinerna,du skall åter upprätta grundvalar ifrån forna släkten:och du skall kallas:han som murar igen revor;han som återställer stigar ,så att man kan bo i landet.

 

Jesaja 54:11

Du arma som har blivit så hemsökt av stormar utan att få någon tröst,se med spetsglans vill jag mura dina stenar och giva dig grundvalar av safirer.

 

Att bli kallad Herrens egen och samtidigt ha rasat..

Det är tungt..

 

Det gör ont,när ens bröder/systrar/livet har varit det som gjort att:

Muren RASAT..

Muren som du fick i tidiga år, byggdes fel..

Människor har kommit och BYGGT PÅ MED FEL STENAR...

GRUNDEN blev inte bra från början och fortsatte inte bra..

Och nu har ALLT DET SOM BYGGTS PÅ: RASAT

 

Och det kan kännas hemskt..

Men,efter en tid så märker du att det var trots allt det bästa..

 

För:

Han börjar alltid med din grund-så den står på KLIPPAN KRISTUS och inte på NÅGON ANNAN/NÅGOT ANNAT.

Han förändrar den till det bättre och bygger upp dig nytt...så du vet vem du är och vad du tror på.Ingen kan komma och säga tro si eller tro så..Gör si eller gör så..

Du släpper heller inte IN VEM/VAD SOM HELST.

 

DU har börjat att se vad som är lögner och vad som är sant..

För du vet vad som är gott,rätt,rent och VÄRT ATT ÄLSKAS.

 

Det öppnas upp för dig,en bit i taget...

DU tänker för, vem du kan öppna upp ditt hjärtats dörr i framtiden...

Det är några få eller ingen alls.

Kanske tom BARA JESUS SJÄLV..

 

Inte alla har velat dig väl..

Eller kunnat vara den du önskat...

Du har blivit kanstött och skadat..

Muren har skadats..

 

Människor kan ha MISSBRUKAT sin position..

Och UTÖVAT MAKT..

Det har gjort att DU HAR FÖRMINSKATS..

 

Det är aldrig roligt att ligga där nere på botten-botten av sig själv...

Söndertrampad...

Det är dit,trots allt som Herren vill nå och komma in i..

Till ditt botten..

 

Så att Han kan bygga och få...ditt inre liv blomstra igen..

Även om du är rädd...

Så har du en livslängtan..

 

Du bryter upp och går vidare..

Du kanske tror att Jesus är sån här...

För att människor har varit så som de har varit...

Att det är Han som skadat dig-genom dessa människor.

 

Visst,Han slipar oss och för oss fram till en plats i Livet där vi INTE:

Ska bygga ett Babelns torn...det är SANT..

Han vill att vårt liv ska och bör vara BYGGD PÅ HANS ORD..

Och inte: Människors,om det går emot Hans Ord ch HANDLING...

 

Han är en gentleman och varsam...

Han vet hur man tar hand om det skadade..

Han vet...

 

Ibland kan vi människor stöka till det hos varandra och lägga oss i..i Herrens Verk..

Kontrollera Hans arbete.

Låt det vara..

Det är Hans Verk..

 

Han vill ge dig en RÄTT BILD av Honom själv och Fadern.

Hans kärlek kommer att nå in i dig.

Hans MILDA ORD KOMMER att HELA DIG..

 

Tyvärr,så har det sagts saker om Honom i olika sammanhang/relationer som skadat dig.

Och Hanvet..

Det är därför som Han har TAGIT DIG UT UR DETTA....

 

Så att han får en MÖJLIGHET ATT HELA OCH VISA SIN MILDHET...

DET SOM ÄR SANT...

Du kommer att se..

Hur han har tänkt...

 

Du kommer att förstå Hans vägar...

Så småningom...

Men ha tillit och förströsta på Honom.

Fast det känns tufft..

 

Han Är...

 

Herren vill hela dina känslor.. 

De åker upp och ner som en berg och dalbana..

Och det gör ingeting...

 

Du är inte ensam.

Stenarna kan väga och det är ett tungt arbete...

 

Du blir kallad för den Herren Älskar.

Han vill upprätta de ödelagda städerna.

Och bygga upp ruinerna igen..

 

Jesaja 61:4

Och de skola bygga upp de gamla ruinerna och upprätta förfädernas ödeplatser,.de skola återställa de förödda städerna ,de platser,som hava legat öde släkte efter släkte.

 

Herren bygger upp Sion

 

Psaltaren 102:16-17

När en gång Herren har byggt upp Sion och uppenbarat sig i sin härlighet,när Han har vänt sig till de utblottades bön och upphört att förakta deras bön.

 

Gud är god och vill väl.

Saker i livet har kostat och det har gjort ont..

 

När allt kommer omkring så är du här...

Och det finns en mening med det..( inte det onda som skett)

Men,ur det kan det bli bra...

Av allt det som varit...

 

Du är kallad och uvalt av Mig säger Herren. Ett utvalt släkte.

Jesaja 43:1

Men nu säger Herren så,han som har skapat dig,Jakob,han som har danat dig,Israel: frukta inte ty Jag har förlossat dig,jag har kallat dig vid ditt namn,du är MIN.

 

 I detta Min,ingår ordet: återuppbyggelse.

Du kan slappna av.

Du kan strosa omkring.

Du är helare...

Du är starkare...

 

I Herrens trädgåd kan du vila ut.

Där finns ron för din själ.

I en lugn och saklig,grundlig takt.

Du hänger med i den förändringen.

Du klarar av det mötet.

 

Du hittar vägar till livet...

Du vet att du kan....

Och du vet att du klarar av...

En dag, i sänder...

Kram.

❤❤❤

Dela den här sidan