Herren luckrar upp jorden

Herren luckrar upp jorden,den torra.

Herren luckrar upp jorden,den karga.

Herren luckrar upp jorden,den hårda.

Han slår på " jord-högar"," bumlingar" så de plattas ut.

Han vänder jorden.

Han vänder blad.

Han vänder det som inget var.

Till något som är och skall bli.

Han gör det slagna,ökenmarken-frodigt igen.

Han gör den sömnaktiga-vaket igen.

Han gör det torra-fuktigt igen.

Han låter öken få blomma.

 

Jesja 35:1-7

Öknen och ödemarken skall glädja sig,hedmarken fröjda sig och blomstra som en lilja.Den skall blomstra skönt och fröjda sig,ja,fröjda sig och jubla.Libanons härlighet skall ges åt den,Karmels och Sarons prakt.DE skall få se Herrens härlighet,vår Guds majestät.

Stärk kraftlösa händer,styrk vacklande knän.Säg till de försagda: Var starka,frukta inte.Se,er Gud kommer med hämnd,vedergällning kommer från Gud.

 

Han kommer själv och frälsar er.Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas.

Den lame skall hoppa som en hjort,den stummes tunga skall jubla.Ty vatten skall bryta fram i öknen,strömmar på hedmarken.

Den glödande sanden skall bli en sjö,de torra marken vattenrika källor.Där schakalerna har sina lyor skall det växa säv,vass och bambu.

 

Han luckrar upp ditt hjärta,ditt liv och det du bär på.

Han gör allting nytt.

 

Jesaja 43:19

Se,jag gör allting nytt.Redan nu visar det sig: Märker i det icke?Ja jag skall göra en väg i öknen och strömmar i ödemarken.

Amen,och det tror vi på.

Kram...

❤❤❤

Dela den här sidan