Bibel Ord

Jesaja 63:1-6

Vem är han som kommer i Edom,från Bosra i högröda kläder,så präktig i sin dräkt,så stolt i sin stora kraft?"Det är jag som talar i rättfärdighet,jag som är mäktig att frälsa".

Varför är din dräkt så röd,varför liknar dina kläder en vintrampares?

En vinpress har jag trampat,jag ensam,ingen i folket hjälpte mig.Jag trampade dem i min vrede,trampade sönder dem i min förbittring.Då stänkte deras blod på mina kläder,så att jag fick hela min dräkt nerfläckad.

Ty hämndens dag var i mitt hjärta,och året för min återlösning hade kommit.

Jag såg mig omkring,men det fanns ingen hjälpare.Jag stod där i förundran,men det fanns ingen där som understödde mig.Då hjälpte mig min egen arm,och min vrede understödde mig.

Jag trampade ner folket i min vrede och gjorde dem druckna i min förbittring,jag lät deras blod rinna ner på jorden.

Dela den här sidan