Alla är olika

Alla är vi olika.

Har olika förutsättningar.

Olika förmågor och talanger.

Vi är ändå "lika" men ändå inte.

Vi kan inte "kräva" att någon ska vara si eller så.

Göra si eller så...

Det blir ett "ok" som läggs på..

Som en "tung" sten på någons axlar.

Vi får acceptera våra olikheter,där vi är.

Våra åldrar,kön,bakgrund,nationalitet och yrkesval.

 

Ingen annan kan "tala" om för dig..gör si eller så.

Tänk si eller så..

Det blir då ett "kontrollsamhälle"-relation med makt-inflytande.

 

Och det är INTE det,Herren är ute efter.

Han är endast ute efter att ha en genuin relation till dig,till oss.

Att få vara en del av Hans Familj.

Att få vara den man är i sin grund..

 

Så du inte blir någon/något annat,som NÅGON annan vill att du ska vara.

Att styra in dig åt sitt håll-det som PASSAR den personen.

 

Vi behöver få mer tid med varandra och se verkligen våra olikheter som en GÅVA och som en TILLGÅNG.

Det är en del av den KRISTNA TRON.

Att få leva i FRIHET och inte i SLAVERI.

Inte ska vi ta på oss oket,då vi blivit fria..

 

Gal 5:1

Till denna frihet har Kristus gjort oss fria.

Stå därför fasta och låt er inte på nytt TVINGAS in UNDER SLAVOKET.

 

Vad är ett slavok?

Hur känns den?

Inte roligt...

 

Man är under någons/något INFLYTANDE som TYNGER NER..

Istället för FRIHETENS LAG.

Så handlar det om OKETS-LAG.

 

Det kan handla om så mycket,så mycket som kan bli till ett "slaveri"...

Vad är DITT slaveri?

Vad bekymrar dig mest?

Är det någon/något som vill ändra på dig?

Ditt sätt att vara?

Den du är?

( nu talar jag inte om " syndens väg eller den delen i oss som MÅSTE dö,för att finna LIV,utan den GODA delen i oss...den delen som NÅGON/NÅGOT vill STYRA ELLER KONTROLLERA.... den delen vill jag åt,den som är GOD....DEN DU ÄR.....❤)

 

Du behöver inte längre...vara nåt du inte är...

Du behöver bara vara..den som Jesus sagt att du är...

(en sång som du kanske känner igen)

 

Det är så HIMLA viktigt att få bli sedd och bekräftad,för den MÄNNISKA man är...

Och inte bli KONTROLLERAD av någon,som vill ha sina EGNA BEHOV FYLLDA av EGNA BEGÄR eller på något annat sätt BESTÄMMA.

 

Det är ju ingen " hierarki" på det sättet...det råder ju en inbördes KÄRLEK.

Och inte MAKTMISSBRUK.

I Kristi Kropp.

 

Är vi då verkligen i KRISTI KROPP?

Eller är det en " annan " kropp?

Vems huvud vill vi ha?

Kristus eller våra egna?

Det är FRÅGAN.

 

Är vi i Kristus,så är VI en NY skapelse..

Ska vi då bete oss som BARN,KINKIGA,SURA,ARGA på varandra...

Och STÖRA sig på andra som har det eller det...

Eller gör si eller så.

 

Varför inte lägga SIN EGEN TID....PÅ att SÖKA HERREN SJÄLV.

Och TJÄNA HONOM BÄST SJÄLV.

 

Eller?

Ska vi " snegla" på andra eller varandra och göra " krokben" för andra?

Är det KRISTLIGT?

Är någon arg-så synda inte..

Låt inte SOLEN gå ner över er VREDE.

 

Ef:4:26

Grips ni av vrede,så synda inte.Låt inte solen gå ner över er vrede.

 

 

Ska vi SYNDA...medvetet?

Ska vi bära FALSKT VITTNESBÖRD om ANDRA?

VI bör leva NÄRA JESUS.

VI bör SÖKA HANS ANSIKTE.

Och VILA UT HOS HONOM.

 

Varje gren som inte bär frukt kastar han bort och varje gren som bär frukt ANSAR HAN,för att den ska BÄRA MER FRUKT.

Står det i Johannes 15:2

 

Så,var står vi?

Vilka är vi?

De " goda" eller de " onda"?

Hur ser vi på våra liv?

Är det våra eller tillhör de KRISTUS?

 

Hur är det då?

Att TILLHÖRA KRISTUS

❤❤❤

Dela den här sidan