Ledarna

Var får Ledarna sin kraft?

Var får Ledarna sina " ider"?

Var får Ledarna sin "stilla" stund?

Var kommer ledarna in?

Är vi alla ledare?

Och hur yttrar det sig?

Ditt ledarskap?

Var får du dina ord i från?

Läser du-tidskrifter-böcker-andras ord-dina egna..( det är inte fel att läsa tidskrifter eller böcker..bara så du förstår mig rätt❤,det är och kan vara väldigt INSPIRERANDE...

Men,nu talar jag om annat...

Var får du ORDEN ifrån?

Himmelens Ord..

Mannat..

Det färska,rena,nya...

Goda Brödet...

 

Delar du ut " gammalt" bröd?

Eller får du Ord av Herren,så du KAN GE UT NYTT OCH FÄRSKT BRÖD?

Gör du alla " folk" till lärjungar?

Är du själv en " lärljunge"?

Vad är en lärljunge?

 

En lärjunge är någon som: Hör Ordet,Lyssnar till det,Tar det till sig..❤

Ger det VIDARE.

 

Ska vi HÅLLA INNE MANNAT SOM HERREN GER?

Det som är DAGENS MANNA?

Ska det " bevaras"?

 

Blir det INTE GAMMALT OM MAN SPARAR OCH TÄNKER..AJA NÅN GÅNG I FRAMTIDEN..

JAG HAR INTE BRÅTTOM...

Är det verkligen så?( visst vissa saker ska man vänta på..till rätt tid....men)

Ska vi HÅLLA INNE ORDET SOM HERREN GER?

 

Nej...det ska UT,det ska levereras,ges ut..

Som färskt manna...

Dagens Ord kan rädda,hjälpa,stötta någon som är i nöd och har ett behov..

 

NÅGON SOM ÄR HUNGRIG...

DÅ ska det INTE BEHÅLLAS....

För..då har den möjligheten gått dig förbi...

Den personen kanske väntade just på dig-för att få det du kunde ha LEVERERAT..

FÄRSKT BRÖD...

 

Vill vi INTE SJÄLVA HA FÄRSKT BRÖD..

När vi behöver det?

Är det inte så...

Stöd,hjälp,uppmuntran och Ord från Himlen..

 

Vi vill också se..

Se Herrens Härlighet..

Vi vill också se..

Hans Ord..

Vi vill också se..

Vi har ju ett mål..av många givetvis..

 

Men, ett är att vi ska SAMMANFOGAS som EN ENDA KROPP.

I den kroppen-så behöver alla lemmar varandra..

Armen svänger väl inte hit å dit,å fötterna går i olika takt..

Eller huvudet hänger och släpar efter osv..

Det går ju inte..

 

Vi är en DEL AV VARANDRA.

Då BEVÖHER VI VARANDRA.

Vi kan inte leva vårt eget liv och säga vi tror i vårt eget "hem"..

Utan en kropp...

 

Visst vi ska ju vara hemma och söka Herren i vår Kammare..

Men,nu talar jag om att: ÅTERUPPBYGGA DE RASADE RUINERNA...

Kristus Kroppen skall RESA SIG UPP:

Som ett Nytt Skott..

Skall den SKJUTA UPP:

 

Alla folk skall se..

Vem vi har TROTT PÅ..

En ENDA KROPP..

En ENDA FÖRSAMLING..

Hemmet i Kristus..

Och där är vi MÅNGA.

Många,många människor med många,många gåvor..

Vi behöver varandra..

 

Vi kan INTE leva isolerade från VARANDRA.

Visst,det finns tid för att söka och vara i denna ENSAMHET.

Men,det jag talar om är att vi ska inte leva av vatten och bröd.

Utan det som UTGÅR FRÅN HERRENS MUN

MANNAT.

 

Är du en sån person som bara: tar och tar...

Men,ger helst inte ut?

Vad är det för en " kristen",som suger MUSTEN av ANDRA?

 

Det är jordsikt och SJÄLVISKT....själsligt..

Vi behöver ANDLIGA LEDARE..

En andlig HERDE,PROFET,LÄRARE,EVANGELIST,APOSTEL.

Vi behöver ANDLIGA FÄDER OCH MÖDRAR!!!❤❤❤

Var är Dessa?

 

Vart går dessa ledare och hämtar sitt ord?

Vilka är deras KÄLLOR?

Har vi frågat nån gång vilka " böcker " det är de,läser?

Var de får sin " inspiration"?

Är det Anden eller en " annan " ande?

En främmande ande?

 

Vilken tro har vi fått?

Vilka läror har lärts ut?

Vad sa Paulus om det?

❤❤❤

Ledare

Vart går ledarna och vilar upp?

Hämtar styrka och stöd?

När andra människor kommer till dem ...

Får råd och vägledning...

Hjälp och stöd...

På olika sätt..

Vi behöver varandra.

Ledarna behöver dina FÖRBÖNER och DITT STÖD.

I deras arbete.

Det står i Herrens Ord..

Att stödja och hjälpa dem som har det TYNGSTA LASSET.

 

Gör vi det?

Stödjer vi våra ledare?

Är de värda vårt stöd?

Är de äkta,ger de dig MANNAT?

 

Då ska/bör du finnas där för dem,hjälpa dem,stötta dem,visa din nåd och barmhärtighet mot dem...

Alla som Herren kallar..

Har han UTVALT.

 

Se inte ner på dina kallade ledare,de som Herren har UTVALT.

De som GER DIG MANNAT.

Vart skulle du gå,om de INTE FANNS?

 

Har du TÄNKT på det?

Vart skulle du gå?

Om de SLUTADE ge dig MANNA?

 

Det är något att FUNDERA ÖVER...

Samt att vara ÖDMJUK INFÖR.

Herrens BRÖDER och SYSTRAR.

Amen

❤❤❤

Dela den här sidan