Fåglar

Vilka FÅGLAR är vi?

Är vi dem som SITTER i BUREN?

Eller är vi dem som ÄR FRIA?

Hur ser man det?

Hur känner man sig?

Om man är fri eller är i en bur?

Hur vet man om man LEVER I FRIHET ...

Eller är i en BUNDENHET..

EN BUR GER BUNDENHET...

(väggar är bra att ha och träffpunkter❤)

 

Vad är VI FÖR ETT FOLK?

Det fria FOLKET?

Eller det BUNDNA,BURFOLKET?

 

Vilka Vänner har vi omkring oss?

Vilka UMGÅS vi med?

Vad lyssnar vi till?

 

Vem är HERREN?

Är Han en " burman"?

Eller en " Fri man"?

 

Hur får vi reda på det....

Genom Ordet...

 

Vad säger Bibeln om oss...

Vilka är vi ?

 

Det tar vi REDA PÅ...

Tillsammans...

Med den HELIGE ANDE...

❤❤❤

 

Att läsa Ordet tillsammans med den Helige Ande...

Och där Han UPPENBARAR för oss...

SANNINGEN..

 

Och TALAR OM FÖR OSS ATT:

DU ÄR FRI...

 

Att våga komma ut..

Och smaka på Hans Godhet..

 

Gal 5:13

Ni är kallade till frihet,bröder.

 

Men,om SAMMANHANGEN..

INTE ÄR FRIA..

 

Får du enbart den FRIHET..

DE KAN ERBJUDA..

Som de SJÄLVA HAR..

 

VAD KAN BINDA:

TRADITION

LÄROR OM JESUS

EGNA IDE´R 

BUR MAT 

 

FÖRNÖJSAMHET

RÄDSLA

KONTROLL

TISSEL OCH TASSEL

 

AKTIVITETER

AVUND

SYSTEM

JAGET

UPPHÖJELSE AV MÄNNISKAN

UPPHÖJELSE AV GÅVOR

 

PENGAR 

METODER

ORENHET

FÖRBLINDELSE

FÖRTRYCK

GAMLA VÄLSIGNELSER

DET FÖRFLUTNA

VÄRLDEN

 

ALLT SOM STÅR I VÄGEN FÖR FRIHETEN...

ÄR VÄGGAR...

DESSA OSYNLIGA VÄGGAR-HINDRAR EN MÄNNISKA TILL ATT KÄNNA FRIHETEN I KRITUS...

Och KOMMA UT UR BUREN..

EN TYP AV FÅNGENSKAP..

 

Vi behöver mötesplatser, och ha ordning...det behövs gemenskap och aktiviteter..Gud UNNAR OSS DET...

Men,när det TAR DEN FÖRSTA PLATSEN..

BINDER OCH FÖRBLINDAR DÖRREN TILL FRIHETEN..

Så är det FEL..

ATT STÅ I VÄGEN FÖR KRISTUS..SOM GER OSS FRIHET I HONOM..

❤❤❤

 

Johannes 10:2-4

Men,den som går in genom dörren är fårens herde.För honom öppnar dörrvaktaren,och fåren lyssnar till hans röst,och han kallar på sina får och nämner dem med deras namn och FÖR UT DEM! När han har fört UT alla sina får,går han före dem och fåren FÖLJER honom,därför att DE KÄNNER IGEN HANS RÖST.

 

Vad gjorde Mose?...

En enda man..

Vad gjorde han?

När Gud KALLADE honom...

 

2 Mos 3:1-10

Mose vallade fåren åt sin svärfar Jetro,prästen i Midjan.En gång drev han fåren bortom öknen och kom till Guds berg Horeb.Där UPPENBARADE sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske.Han såg att busken brann av elden utan att busken brann upp.Då tänkte Mose: Jag måste gå dit och BETRAKTA den underbara synen och se varför busken inte brinner upp.

När Herren såg att han gick för att se efter,ropade Gud till honom ur busken: Mose! Mose! Han svarade: Här är jag.Då sade Gud: Kom inte hit! TA AV DIG SKORNA,ty platsen där du står är HELIG MARK. Och han sade: Jag är din faders Gud,Abrahams Gud,Isaks Gud och Jakobs Gud.Då dolde Mose ansiktet,ty han bävade för att SE PÅ GUD.

Herren sade: JAG HAR SETT HUR MITT FOLK BETRYCKS I EGYPTEN,OCH JAG HAR HÖRT HUR DE ROPAR ÖVER SINA PLÅGARE.JAG KÄNNER TILL DERAS LIDANDE.Därför har jag stigit ner för att RÄDDA dem undan egyptierna och föra dem från det LANDET UPP TILL ETT GOTT OCH RYMLIGT LAND,ETT LAND SOM FLÖDAR AV MJÖLK OCH HONUNG,DET LAND DÄR DET BOR KANANEER,HETITER,AMOREER,PERISSEER,HIVEER OCH JEBUSITER.

Och se ropet från Israels barn har kommit upp till mig,och jag har också sett hur egyptierna FÖRTRYCKER dem..

GÅ NU! Jag skall sända dig till Farao och DU SKALL FÖRA MITT FOLK ISRAELS BARN UT UR EGYPTEN.( FÄNGELSET,BUREN)

Han skulle föra SITT FOLK UT UR DE 400 ÅREN AV FÖRTRYCK OCH SLAVERI:

 

Är vi i ett slaveri eller är vi verkligen fria ett fritt folk?

Vi behöver bli mer lik MOSE..

 

Vara kallade som Mose..

Göra som Mose..

 

Gud kallade Mose..

För detta UPPDRAG..

 

Gud kallar sitt folk...

Att komma ut ur : nånting..

 

BUNDENHET...SLAVERI....KYRKVÄGGAR....TRADITION....OK...BURAR..VÄRLDSLIGHET...

DET KAN VARA FLERA TYPER AV BURAR SOM VI SITTER INNE I...

OCH HERREN VILL SÄTTA OSS FRIA..

 

Du har fått smaka på FRIHETEN I KRISTUS...

Men,sen har " någon" fört in dig i en..

BUR...

 

Herren kallar sitt folk ut ur dagens Egypten..,och dig som inte tror än..

 

2 Mos 6 8

Jag ska föra er in i det land som jag med ed lovade att ge åt Abraham,Isak och Jakob.Det landet ska tillhöra er.Jag är Herren.

 

Att komma ur ditt eget fängelse...

Att bli frälst...

Att bli fri som en FÅGEL..

ÄR ATT FÖLJA MOSE...

ÄR ATT FÖLJA JESUS...

 

HAN ÄR VÅR FRIHET...

VÅR NYCKEL TILL BUREN...

ATT KOMMA UT UR EN MASSA SLAVERI...

 

Vi har suttit där år ut och år in..

I denna bur...

Men,inget händer..

Inget går framåt..

 

Vi får INGEN NÄRING..

Vi äter "samma burmat"

VÄXER INTE..

Och STANNAR till i VÄXTEN..

 

Men,Herren har en utväg åt dem som söker efter Honom...

Som längtar efter Honom...

 

FÅR DU  INGEN MAT...

DÄR DU ÄR..

 

LÅT DIN LÄNGTAN TILL FRIHET..

BLI DIN DRIVKRAFT..

 

ATT FÖLJA HERREN..

VART HAN ÄN DIG LEDER..

 

ÄVEN OM DET SKULLE KOSTA DIG..

GEMENSKAPEN DÄR DU ÄR...

 

MATEN ÄR VIKTIGARE..

DIN ANDLIGA HÄLSA..

OCH FRIHETEN I KRISTUS..

 

TILLSAMMANS MED HONOM ÄR DU..

LYCKLIG...

 

DU FÅR DAGSFÄRSKT MANNA..

INTE GÅRDAGENS "SKRÄP-MAT"...

 

Vi är ett :

HELIGT FOLK...

ETT PRÄSTERSKAP...

OCH VILL FÖLJA DEN HELIGE ANDE...

UT UR SÅDANT SOM BINDER..

 

 

Mose fick utså mycket motstånd av Farao..Och sitt eget folk...

Samtidigt hade Moses tränats i många,många år innan själva UPPDRAGET SKULLE GENOMFÖRAS.

Och det var inte lätt..

 

Det gick inte lätt eller enkelt att GENOMFÖRA ..

Och det var många,många områden i livet som han var tvungen att "GENOM GÅ"..

 

Farao ville inte släppa folket..

Uthålligheten prövades...

Tron prövades...

Uppgivenhet kom...

Det var motigt...

 

Och så kan det också vara och upplevas..

Där du är i din församling/sammanhang..

 

De vill inte släppa fram dig...

De vill inte höra på dig..

De tar inte in det du vill säga..

Du blir och får inte bli hörd..( den helige Ande gråter inom dig😥)

Och du blir sårad över vad DINA EGNA SYSKON..

GÖR MOT DIG..

 

De blir som en " farao" för dig..

Du får inte föra ditt folk ut i frihet....

 

Och du sörjer över dina vänners-beteende..

Deras agerande mot dig...

Och att de vill ha kvar "folket" i deras bur....

 

Här ska INGEN FRIHET PREDIKAS...

VI HAR DET SÅ BRA SOM VI HAR DET..

 

DE SER INTE..

ATT DU HAR EN KALLELSE..

DE SER INTE...

ATT IDE´N ÄR  FRÅN HERREN SJÄLV..

DE VILL STANNA KVAR...

 

DU VILLE ÖPPNA UPP: ÖPPNA DÖRREN UT TILL FRIHETEN  FÖR FÅREN ,SÅ DE KAN GÅ UT OCH IN OCH FINNA BETE!!!

 

 

En bunden,burfågel och en blind leder dit de går...

 

Matteus 15:14

Frågen icke efter dem.De äro BLINDA LEDARE och om en BLIND LEDER EN BLIND,så FALLA DE BÅDA I GROPEN..

Till buren.... till ett fångenskap...

 

Men,Herren har en annan väg..

En utväg...

Ur FÄNGELSET...

 

DU ÄR ALLDELES FÖR VIKTIG..

DU FÅR TORKA DAMMET AV DINA SKOR..

OCH GÅ VIDARE..

 

Han reser upp dig...

I frihet..

Herren leder dig på rätta vägar för sitt namn skull.

 

Psaltaren 23:3

Han vederkvicker min själ : han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull.

 

Inte någons PASTORNS,LEDARENS ELLER NÅGON ANNANS NAMNS SKULL..

UTAN,HERRENS SKULL.

 

Du har fått smaka på den förtärande eld som råder..

Du har fått smaka på den eld som brinner...

En eld som inte kommer från HIMLEN...

Utan en brand som är från GEHENNA..

Den brinner och den gör ont..

EN FÅNGENSKAP!

 

Du har INSETT att inte ALLA VILL BLI FRIA...'

Hur mycket du än har intalat dem..

Att dörren är där..

Kom så går vi ut!

 

Men,de VILL INTE..

DU HAR ETT VAL..

 

ANTINGEN STANNA OCH "DÖ"...

ANDLIGEN OCH SJÄLSLIGEN..

 

ELLER GÅ MED HERREN..

UT TILL DE GRÖNA ÄNGARNA..

OCH ÄTA FÄRSKT GRÄS..

OCH VARA FRI...

 

 

DET GÖR ONT NÄR ENS BRÖDRAR OCH SYSTRAR BETER SIG SÅ...

DET SMÄRTAR..

 

Vi kan bli " dödade" i våra kyrkor..

Av galler-väktare....

 

De " tror" sig veta allt om vår Herre..

De " tror" sig kunna allt om Herrens Ord..

De" tror"säger de..

Och BINDER..

 

De " sår"..

I sitt KÖTTS ÅKER..

OCH FÅR KÖTTSLIGA KRISTNA..

 

2 Korinthierbrevet 3:17

Och Herren är Anden och där Herrens Ande är,där är FRIHET..

 

Den som har fått smaka på friheten..

Vill inte tillbaka till fångenskap..

 

Galaterbrevet 1:6-7

Jag är förvånad över att ni så snart överger honom som har kallat er genom sin nåd,för ett annat evangelium-fast det inte finns något annat:det är bara några som ställer till förvirring bland er och söker FÖRVRÄNGA EVANGELIET om KRISTUS.

 

Vad sa Jesus?

Han förlät..

 

Vi bör också förlåta dem som gjort oss illa..

Våra medbröder/medsystrar..

DET GÖR ONT...

 

Han sa: De vet inte vad de gör..

Fader Förlåt dem..

 

Lukas 23: 34

Men Jesus sade: Fade,förlåt dem,ty de veta icke vad de göra. Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem.

 

 Jeremia 30:17

Ty jag vill hela dina sår och läka dig från de slag du har fått,säger Herren,då man nu kallar dig " den fördrivna",det Sion som ingen frågar efter...

 

Han är mäktig att föra..

SITT FOLK..

UT UR EGYPTEN..

 

❤❤❤

 

 

Dela den här sidan