Och Ordet var kött..

Vem var köttet?

Vem var Ordet?

Ordet kom i kött..

Johannes 1:1-4

I begynnelsen var Ordet och Ordet var hos Gud,och Ordet VAR GUD.

Han var i BEGYNNELSEN hos Gud.

Genom honom har ALLT blivit till och utan honom har inget blivit till,som ÄR till.

I honom var LIV och LIVET var människornas LJUS.Och LJUSET LYSER I MÖRKRET,

och mörkret har INTE övervunnit det.

 

Johannes 1:14

Och Ordet var kött och tog sin BONING ibland oss och vi såg hans HÄRLIGHET

vi såg likasom en ENFÖDD SONS HÄRLIGHET FRÅN SIN FADER OCH HAN VAR FULL AV NÅD OCH SANNING.

Vem var Ordet?

Kristus var Ordet.

Han ÄR ORDET.

Kommen i Kött( i mänsklig gestalt-person)

Gud kommen i kött...

HAN TOG SIN BONING I EN MÄNNISKA.

I KRISTUS...

KRISTUS BETYDER DEN SMORDE...

 

Matteus 1:21-24

Hon skall föda en son och du skall ge honom NAMNET JESUS 

Ty han skall FRÄLSA sitt folk från deras SYNDER.

Allt detta skedde får att det skulle uppfyllas som Herren HADE SAGT genom profeten.

Se jungfrun skall bli havande och föda EN SON och man skall ge honom namnet Immanuel,

Det betyder Gud med oss.

 

När Jesus lämnade jorden gav han oss en HJÄLPARE.

Sin HELIGE ANDE.

Ande kommen från Honom själv..

 

Johannes 14:26

Hjälparen den Helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn,han ska LÄRA ER ALLT och PÅMINNA ER OM ALLT SOM JAG SAGT ER.

 

Just nu så sitter Jesus själv på Faderns Högra sida och manar gott för oss...

1 Petr 3:22

Jesus Kristus har stigit upp till himlen och sitter på Guds Högra sida,sedan änglar,furstar och makter har blivit lagda UNDER HONOM.

 

Och vi har fått en HJÄLPARE HÄR PÅ JORDEN.

Johannes 15:26

Men när Hjälparen kommer som jag ska sända er från Fadern,sanningens Ande som utgår från Fadern,då ska han VITTNA OM MIG.

 

Han är vår hjälp i vardagen..

I alla dagar är han vår hjälp..

Vi är inte UTAN HANS HJÄLP...

 

Rom 8:16

Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn.

 

Så,var får vi VÅR HJÄLP?

Psaltaren 121:2

Min hjälp kommer från HERREN som har gjort himmel och jord.

 

Vi har en TRÖST,HJÄLP,STÖD,UPPMUNTRAN,VÄN i den HELIGE ANDE...

 

Som sagt var vi är INTE LÄMNADE ENSAMMA HÄR.

Jesus själv sa att Han skall sända en hjälp åt oss..

Så vi inte ska behöva vara ensamma..

 

Det är GLADA NYHETER OCKSÅ❤

Många människor är ensamma..

Och Gud vill " flytta" in....

 

Johannes 3:3- 5

Jesus svarade: Amen,amen säger jag till dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.

Nikodemus sade: Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?

Jesus svarade: Amen,amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike.

 

Så är det och så STÅR det i HANS EGET ORD..

 

Vi måste BÖRJA förlita oss på VAD HAN SÄGER..

Det är så oerhört viktigt att få tillbaka VISSHETEN OM ATT:

Vi är GUDS BARN.

Vi har ett ARV I HIMLEN.

ANDEN ÄR ETT PANT..

Vi är INTE UTAN HJÄLP...

 

Efesierbrevet 1:14

Vilken är en underpant på vårt arv till förvissning om att hans egendomsfolk skall förlossas

hans härlighet till pris..

 

2 Korinthierbrevet 1:22

Han som har låtit oss undfå sitt insegel och givit oss Anden till en UNDERPANT i våra HJÄRTAN

Anden själv vittnar med vår ande att vi är GUDS BARN.

 

Psaltaren 91:5

Du skall icke behöva frukta nattens fasor,icke pilen som flyger om dagen.

 

Allt detta och mycket mycket mer har Han gjort för oss..

Gett till oss:

För att vi ska KÄNNA OSS TRYGGA.

 

Jesus själv " går " inte här som PERSON..

(han är ju i himlen som sagt,än så länge)🙂

Men,den troende har Jesus i sitt HJÄRTA..

De blir till ETT VITTNE FÖR OCH OM HONOM.

ATT HAN LEVER...

OCH ÄR TILL..

 

ALLA SOM TROR OCH ÄR FÖDDA PÅ NYTT.

DÅ ÄR MAN EN NY SKAPELSE..

ANDEN BOR I VAR OCH EN SOM ÄR LEDDA AV ANDEN(JESUS SJÄLV)

(ingen religion-det är en LEVANDE RELATION)

 

2Kor 5:17

Alltså,om någon är i Kristus,så är han en ny skapelse.Det gamla är förgånget: Se något nytt har kommit!

( det är evangelium-glädje bud🙂)

 

När en levande kristen vittnar om Jesus..( inte någon religiös person,som inte har någon relation med Honom,som inte fått möta den UPPSTÅNDNE och FÅTT HANS ANDE...det blir bara tomma ord och ÄR " dött")

 

Det är ANDEN SOM GÖR ORDET OCH MÄNNISKAN LEVANDE...

ANDEN...

Guds Ordet säger i:

 

1 Mos 2 :7

Då formade Herren Gud människan av jord från marken och BLÅSTE IN LIV genom hennes näsborrar,så att hon blev en LEVANDE VARELSE.

 

Och så är det idag..

När Herren BLÅSER LIV I OSS SÅ VI VLIR FÖDDA PÅ NYTT..

Vi återfår kontakten med Gud...

Den som vi förlorade i Edens Lustgård...

Han vill ha oss tillbaka..

❤❤❤

Det får vi INTE GLÖMMA....

Det är  Hans Ande i oss/dem som VITTNAR OM HONOM...

Vi är som en " länk" mellan HIMMEL OCH JORD.

 

Hans verktyg..

Han barn..

Han söner och döttrar..

 

Han vill att du ska bli Hans son och dotter.

Så Hans Ande får ta sin boning i dig..

SÅ DET BLIR TILL LIV....

 

Så Jesus får sitta hos dig..

GENOM DEN HELIGE ANDE....

Som är LÄNKEN mellan Honom och oss..

Mellan Himmel och Jord🙂🙂❤❤

 

Varför vill vi inte ha den?

Det är väl klart att vi vill....

Det är ju det bästa som kan hända en människa..🙂

 

Han själv är som sagt var i Himlen..

Men,Han har sin DNA i Anden...🙂

 

Bedröva inte den Helige Ande står det..

Det samma som att BEDRÖVA JESUS SJÄLV.

När vi stänger dörren för honom...

Och säger: VI HAR INTE TID MED DIG OCH DETTA TRAMS...KAN MAN SÄGA

 

Gud är god och Han sände sin son för att SÄGA DET TILL OSS🙂

Och nu är dem, som är Hans vittnen..

Dem som fått möta Honom...

Här på jorden för att berätta det...

För dig...

DE GODA NYHETERNA..

 

Men åh...säger du..

Jag känner honom eller henne..

De har levt si och så..

Hur kan de ha blivit förvandlade?

Det går inte...

Eller den säger fortfarande si och så..

Hur kan han eller hon vara en kristen?

Det finns så många ARGUMENT EMOT JESUS.

Så många...

Det går inte..

Jag kan inte..

Jag vill inte..

Men...

 

Gud söker var och en...

Han knackar på ditt hjärtats dörr..

Vill du öppna för honom?

Ta emot honom?

Och få LIV..

Amen

❤❤❤

Dela den här sidan